Radhe Gopala Govinda Radhe


Mantra: Radhe Gopala Govinda Radhe

 • Complete Mantra:

  Radhe Gopala Govinda Radhe

  Radhe

  Radhe Bolo Radhe

 • Translation:

  Radha, Gopala (baby Krishna), and Govinda

  Sing Radhe!

 • More Information:

  Mantra and translation courtesy of: http://www.wahmusic.com/music_savasana.html